پول تو جیبی ( خاطره صوتی )

پول تو جیبی   کلیک کنید پول تو جیبی خاطره ای است از ده ها خاطرات تلخ و شیرین دوران کودکی ام که در دوران بازنشستگی برای من سرگرمی و برای شما میتواند شنیدنی و آموزنده ب...